Товариство

Звернення Голови Правлiння до Львiв’ян у Києвi
(передмова до першої редакції довiдника “Львiв’яни у Києвi”)

Дорогi “Львiвськi кияни”!
Перед Вами перша спроба представлення вихiдцiв зi Львiвщини, котрi живуть i працюють у столицi.
Минуло два роки, вiдколи “Львiвське товариство у Києвi” заявило про себе привселюдними зiбраннями та iмпрезами. вони стали традицiйними, що пiдтверджує вiрнiсть основних принципiв та пiдходiв до побудови органiзацiї, закладених її iнiцiаторами. Нашi Староноворiчнi вечори набули значного розголосу не тiльки в Києвi, а й по Українi.
Маємо право сказати, що за цей час ми згуртувалися, вiд чого стали i сильнiшi, i духовно багатшi, навчилися вiдпочивати. Мусимо визнати, що повиннi гуртом ще багато-багато зробити для нашої рiдної Землi, бо є її вiчними боржниками.
Це є перше, але далеко не останнє видання. Звертаємось до краян, котрi з рiзних причин не представленi у довiднику. Будьмо активнiшими, єднаймося! Просимо всiх у мiру своїх можливостей та розумiння сприяти нашим землякам у їх зверненнях та клопотаннях. Хай це видання буде ще одним кроком до тiснiшого згуртування всiх Львiв’ян у Києвi.

З повагою,
Голова Правлiння
Львiвського Товариства у Києвi

Iван Васюник

ЛІТОПИС
ЛЬВІВСЬКЕ ТОВАРИСТВО У КИЄВІ
Вперше ідею згуртування київських львів’ян було задекларовано на зустрічі вихідців з Львівщини у готелі ”Київ” 17 грудня 1998 року. Основною метою діяльності Товариства проголошена консолідація зусиль вихідців з Львівщини, які перебувають у м. Києві, для сприяння економічному, культурному та духовному піднесенню України та Львівського регіону, об’єднанню можливостей та інтересів членів Товариства для їх вільного інтелектуального та творчого розвитку. Друга велелюдна зустріч відбулась у травні 1999 року на пароплаві „Маршал Кошовий”. Були обговорені та затверджені Статут та Декларація Товариства, згідно яких, членами Товариства можуть бути не тільки вихідці з Львівщини, але й особи, які ”за духом” чуються львів’янами.

Структура органів Товариства складається з
Опікунської ради (дорадчий орган), Правління, Виконавчої дирекції та об’єднань (клубів) за інтересами.
Офіційно Товариство зареєстроване 11 листопада 1999 року.

Товариство отримало статус неприбуткової організації.
З 1 грудня 1999 року Правління затвердило Виконавчим директором Товариства Геннадія Дерев’янчука.