Просимо сплатити щорічні членськи внески до 1 березня 2017 року

Шановні  члени  Львівського  Товариства у м. Києві!

Виконавча дирекція  Товариства вітає  Вас та  нагадує,  що згідно рішення грудневого засідання Правління Львівського Товариства у м. Києві:
–        термін перереєстрації  членів Товариства сплив  1 лютого 2017р.;
– період сплати членами Товариства щорічних членських  внесків за 2016 рік та на 2017рік  встановлений до 1 березня 2017р.;
– за підсумками перереєстрації  та сплати щорічних внесків за 2016 та 2017р.р. Виконавчій дирекції  до 15.03.2017р. підготувати пропозиції щодо припинення членства у Товаристві осіб, котрі не дотримуються вимог Статуту Товариства.
Виконавча дирекція Товариства з метою виконання рішення Правління Товариства та складання реального фінансового плану на 2017рік
звертається до Вас з проханням вчасно сплатити щорічні членськи внески  б\г через р/ рахунок ГО “Львівське Товариство“: 26006300352756  у  АТ «Ощадбанк» м. Києва,  МФО 322669,   ЗКПО 25794047 або  готівкою ч\з Виконавчу дирекцію.

Інформуємо, що Правлінням встановлений розмір щорічних  членських внесків за 2016р. та на 2017р.:
– для працюючих – 120грн./рік, для непрацюючих – 60грн./рік
Внески за попередні роки, окрім 2016р. , не збираються.
Нагадуємо,  згідно Статуту, про  права та обов’язки членів Товариства (Клубу):
4.4. Права члена Клубу:
4.4.1. обирати і бути обраними до керівних органів Клубу, брати участь у всіх заходах, що проводяться Клубом;
4.4.2. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Клубу;
4.4.3. звертатися до органів Клубу з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Клубу, одержувати відповіді;
4.4.4. оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Клубу, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах;
4.4.5. звертатися до органів Клубу за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;
4.4.6. вимагати від решти членів Клубу дотримання вимог Статуту та Кодексу Честі Клубу;

4.5. Члени Клубу зобов’язані:
4.5.1. дотримуватись положень Статуту  та Кодексу Честі Клубу;
4.5.2.  виконувати рішення керівних органів Клубу;
4.5.3. своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються  Правлінням Клубу;
4.5.4. сприяти здійсненню завдань Клубу;
4.5.5. брати участь у заходах, що проводяться  Клубом.
4.6. Членство в Клубі припиняється у випадках:
4.6.1. виходу із Клубу за власним бажанням;
4.6.2. виключення із Клубу, за рішенням Правління, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Клубу, або якщо член втратив зв’язок із Клубом без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків.
Бажаючих вступити  до лав Товариства просимо ознайомитись з умовами вступу до Львівського Товариства  на веб-сторінці   www.lvivtov.kiev.ua.
Довідки  через  Виконавчу  дирекцію  Товариства за  тел.. -067-449-45-85
чи ел. поштою: lviv-kyiv@voliacable.com
Internet:      www.lvivtov.kiev.ua
Виконавча  дирекція  Львівського  Товариства   у м. Києві