Запрошуємо на навчання до аспірантури та докторантури ДВНЗ «Університет банківської справи»

Шановні краяни,
Інформуємо Вас про те, що ДВНЗ «Університет банківської справи» запрошує Вас та оголошує у 2017 році прийом до аспірантури та докторантури за такими програмами:
1. Підготовка докторів філософії та докторів наук
Освітньо-наукова програма 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
• формує новий тип кадрів вищої кваліфікації у сфері фінансів, банківської справи і страхування;
• навчає приймати оптимальні управлінські рішення в умовах сучасного фінансового ринку.
Освітньо-наукова програма 071 «Облік і оподаткування»
• вчить планувати, прогнозувати та ефективно впроваджувати кошторисний процес у фінансово-кредитних установах;
• надає навички проведення якісного моніторингу та аудиту, нагляду за дотриманням основних економічних нормативів.
2. Підготовка докторів філософії
Освітньо-наукова програма 051 «Економіка»
Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці:
• отримання компетентності у використанні сучасних методів моделювання;
• прогнозування із використанням новітніх прикладних програм, комп’ютерних систем та мереж, програмних продуктів при створенні нових знань.
Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика:
• отримання компетентності у використанні сучасних підходів до кадрової політики у фінансово-кредитних установах;
• навчає ефективного управління людськими ресурсами.

Переваги навчання в аспірантурі та докторантурі ДВНЗ «Університет банківської справи»:
– можливість навчання українською та англійською мовами;
– власна спеціалізована вчена рада Д 26.883.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук зі спеціальності 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит;
– можливість навчання у Києві, Харкові, Львові та Черкасах;
– комфортні умови проживання, спортивна інфраструктура;
– проведення різноформатних навчальних заходів – семінарів, конференцій, літніх шкіл у різних містах України;
– можливість дистанційного навчання.

Термін подання документів: 01–18 березня 2017 року.
Вступні іспити в аспірантуру: квітень 2017 року.
Термін навчання в аспірантурі: з 01.05.2017 по 30.04.2021.
Термін навчання в докторантурі: з 01.05.2017 по 30.04.2019.

Підготовка в аспірантурі та докторантурі Університету здійснюється за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб (на умовах контракту).
Контакти:
http://ubs.edu.ua/en/ (офіційний сайт)
Banking University www.facebook.com/banking.university
Університет банківської справи www.facebook.com/universitybanking
Контактна особа:
Сидорова Олена Володимирівна, завідувач докторантури та аспірантури
тел.: (044) 483-06-83, e-mail: doktorantura_ubs@ukr.net