Громадський сектор Майдану, Львів, інформує

Дорогі друзі – сьогодні найважливішою є підтримка світу – тому даруйте,що звертаємось до вас з проханням поширювати новини про події в Україні, які ми перекладаємо різними мовами. Ми свідомо формуємо новини так коротко і схематично – це інформація для людей, які мало що знають про Україну. Однак саме від таких людей найбільше залежить підтримка України. Тому ми просимо вас допомогти нам всім і поширювати ці новини, які ми можемо надсилати вам регулярно. Якщо вважатимете за потрібне, то дописуйте до наших повідомлень свіжу інформацію, пишіть свої повідомлення – бо ж події йдуть просто потоком.

Пишіть своїм знайомим, друзям, іноземним ЗМІ,розміщайте на фейсбуках.

Кожного дня ви можете знайти цю інформацію різними мовами на інтернетсторінці Журналу “Ї”:

http://www.ji-magazine.lviv.ua/index.htm

або на блозі Тараса Возняка на Українській правді.

У атачменті є інформація за кілька останніх днів.

Отож щоденна інформація різними мовами виглядає так:
 

Громадський сектор Майдану, Львів, інформує: Шановні колеги

Росія здійснила акт агресії щодо України, анексувавши Крим. Зараз вона ввела терористично-диверсійні групи у Східну Україну. Мета – не допустити легальних виборів президента. Тому сьогодні життя Східної України перетворене на суцільний жах в середині Європи. На наших очах знищується наша країна. Тому ми беремо на себе відвагу інформувати вас про події в Україні. Це ще одна точка зору. Ми постараємося бути об’єктивними.

12травня – Явка на пседореферендумах у східних областях склала від 24 до 32% -в.о. президента України Олександр Турчинов. У так званому”референдум” у Маріуполі змогли взяти участь не більше 4% жителів.Працювали всього 4 виборчі дільниці. Проте зазвичай вибори в майже півмільйонному місті проходять на 216 виборчих дільницях. Центральна виборча комісія України заявляє, що так звані референдуми в Донецькій і Луганської областях 11 травня не мають ніяких правових наслідків.

12травня – Організатори псевдореферендума статус по Луганської області стверджують, що 11 травня за самостійність самопроголошеної «Луганської республіки» проголосували 96% жителів області а явка виборців склала 75%.Організатори псевдореферендума статус по Донецькій області стверджують, що, що явка на так званий “референдум” в його області склала 74,87%, за визнання самопроголошеної «Донецької республіки» проголосували 89,07 %. У ЄС і США наголошують, що не визнають результати “референдуму”, називаючи його нелетимним.

12травня – У донецьких сепаратистів переворот. Колишні лідери донецьких сепаратистів відсторонені від керівництва якимось Сергієм Здрилюком, який називає себе “правою рукою” командира бойовиками “Стрілка”.За інформацією СБУ, “Стрілок” є полковником ГРУ ГШ Росії Ігорем Гіркіним. Російський громадянин і диверсант Гіркін проголосив себе Верховним Головнокомандуючим «Донецької народної республіки» і звернувся до Росії за військовою допомогою. Донецькі сепаратисти за підсумками свого”референдуму” проголосили себе «суверенною державою» і попросилися до складу Росії – їхній лідер Денис Пушілін. Прес-служба Кремля заявила, що”в Москві з повагою ставляться до волевиявлення населення Донецької та Луганської областей”.

12травня – Після зіткнень з терористами у Маріуполі створені холдингом”Метінвест” міліардера Ріната Ахметова народні дружини з працівників метпідприємств з неділі патрулюють місто. Патруль складається з працівників у формі “Метінвесту” і міліціонерів. Людям надоїла мародерство і розруха, яку навмисно створюють терористи. Група компаній Ріната Ахметова не визнала “референдум” сепаратистів і не дозволила проводити голосування на своїх заводах.

12травня – З 13 березня у Донецькій області загинули 49 людей. За оперативним даними групи “Інформаційний Опір”, біля села Карповка біля Слов’янська відбувся бій між групами терористів – не відомо, чи це політичне протистояння,чи бандитське.

12травня – Президент Росії Володимир Путін пропонує країна Заходу разом розділити Україну. Про це пише у своїй статті оглядач The Washington Post Маша Гессен.

Постскриптум: Будь ласка, розповсюдьте цю інформацію якомога ширше.

Maidan Community Sector, Lviv: Dear friends!
By annexing Crimea, Russia has carried out an act of aggression against Ukraine. Currently Russia is transferring terrorist and sabotage groups to Eastern Ukraine. Russia aims to prevent legitimate presidential elections from happening. Everyday life in Eastern Ukraine has turned into a continuous nightmare in the middle of Europe. Our country is being destroyed right before our eyes. We therefore take the courage to inform you about current events in Ukraine. This is just another point of view. We will do our best to remain objective.

U.S., UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa

May 12 –Attendance at pseudo-referendums held in eastern oblasts of Ukraine ranged from 24 to 32%, said acting President of Ukraine Oleksandr Turchynov. Only 4% of Mariupol residents were able to participate in the so called “referendum”. Only 4 polling stations were operating in a city with almost half a million residents. Usually elections in Mariupol are held at 216 polling stations. Central Election Commission of Ukraine has stated that the so called referendums in Donetsk and Luhansk oblasts held on May 11th have absolutely no legal consequences.

May 12 –Organizers of the pseudo-referendum on the status of Luhansk oblast held on May 11th, claim that 96% of residents voted for the independence of self-proclaimed “Luhansk Republic”, whereas the turnout at the polling stations amounted to 75%. Organizers of the pseudo-referendum on the status of Donetsk oblast argue that turnout in their oblast was 74.87% and 89.07% of residents voted for the recognition of the self-proclaimed “Donetsk Republic”. The EU and the US emphasized that they do not recognize the results of the “referendum” and believe that it was illegal.

May 12 –There has been an overturn of leadership within the group of Donetsk separatists. Former leaders of Donetsk separatists have been removed by Serhiy Zdrylyuk, who calls himself a closest ally/assistant to “Strielok”(commander of the insurgents). According to Security Service of Ukraine (SSU),“Strielok” is the colonel of Russia’s Main Intelligence Departmentand his name is Igor Girkin. Girkin, a Russian citizen and saboteur has proclaimed himself to be Commander-in-Chief of “Donetsk People’s Republic” and has appealed to Russia for military assistance. Based on the“results” of the so called referendum, the separatists in Donetsk have proclaimed a “sovereign state” and asked to join Russia, informed their leader Denis Pushilin. Kremlin press service has issued a statement saying that “Moscow respects the expression of popular will in Donetsk and Luhansk oblasts”.

May 12 –Voluntary police groups consisting of the employees of the Metinvest manufacturing (owned by billionaire Rinat Akhmetov) have been patrolling the streets of the city since Sunday, when the clashes with terrorists occurred. The groups are wearing “Metinvest” clothing and are working in cooperation with local militia officers. People are sick and tired of looting and devastation, created intentionally by the terrorists. Akhmetov’s companies have not recognized the “referendum” held by separatists and have not allowed the polling stations to be located at their premises.

May 12 – 49 lives have been lost since March 13th in Donetsk oblast. According to live data provided by the “Information resistance” group, a fight has happened among the groups of terrorists near the villageof Karpovka close to Sloviansk – it is yet unclear whether this is political confrontation or plain banditry.

May 12 –Russian President Vladimir Putin calls on the Western countries to divide Ukraine together as written in an article byMasha Gessen in the The Washington Post.
P.S.: Please spread this appeal as much as possible.

Le Secteur du peuple, Lviv: Chers collègues!
La Russie a commis un acte d’agression contre l’Ukraine et a annexé la Crimée. Depuis quelques semaines, la Russie met en place des groupes terroristes et des saboteurs dans les régions orientales de l’Ukraine. Son but – perturber les élections présidentielles légitimes. Actuellement la vie des habitants dans ces regions situées en plein milieu de l’Europe s’est transformée en un cauchemar continuel. On est en train de détruire notre pays devant nos propres yeux. Par conséquent, nous prenons notre courage à deux mains pour continuer à vous tenir aux courant des événements en Ukraine. C’est un point de vue parmi d’autres. Nous essayerons de rester objectifs.

France, Belgique, Canada, Suisse

Le 12 mai – « Le taux de participation du pseudo-référendum dans les régions de l’Est était de 24 à 32%. » annonce le Président par intérim de l’Ukraine, Oleksandr Tourtchynov. Il n’y avait pas plus de 4% de votants dans le soi-disant «référendum» à Marioupol. Seulement 4 bureaux de vote étaient ouvertes dans la ville. Normalement, il y a 216 bureaux de vote ouverts dans cette ville lors d’élections officielles. La Commission électorale centrale de l’Ukraine déclare que le soi-disant référendum dans les régions de Donetsk et Louhansk n’auront aucune justification juridique.

Le 12 mai – Les organisateurs du pseudo-référendum dans la région de Luhansk prétendent que le 11 mai, 96% des habitants de la région ont« voté » pour l’indépendance de la « République de Louhansk » autoproclamée et que le taux de participation s’élevait à 75 %. Les organisateurs du pseudo-référendum dans la région de Donetsk prétendent que le taux de participation dans le soi-disant « référendum » dans la région s’élevait à 74,87% et que 89,07% des habitants ont « voté »pour la « République de Donetsk ». L’UE et les Etats-Unis ont annoncé que le « référendum » était illégitime et qu’ils n’en reconnaissaient pas les résultats.

Le 12 mai – Un coup de force se produit dans les rangs des séparatistes à Donetsk. Un certain Serhiy Zdryliouk, qui dit être le « bras droit » du commandant « Strilka », interdit aux anciens dirigeants des séparatistes de Donetsk d’organiser ou gérer quoique ce soit dans la région. Selon les données du SBU (Service de sécurité ukrainien), « Strilka »se nomme Igor Guirkine et est colonel de la Direction générale des renseignements (GRU) de l’Etat-major des forces
armées russes. Guirkine, citoyen russe et saboteur, s’était proclamé commandant en chef de la « République nationale de Donetsk » et avait ensuite lancé un appel à la Russie pour leur venir en aide. « Sur la base du « référendum », les séparatistes ont déclaré la souverainete de l’Etat de Donetsk et ont demandé le rapprochement à la Russie. » déclaration de leur chef, Denys Puchiline. Le service de presse du Kremlin a déclaré que « Moscou saura respecter la volonté des habitants des régions de Donetsk et Louhansk. »

Le 12 mai – Après des affrontements avec les terroristes à Marioupol, les miliciens de la Garde nationale, créée par la holding« Metinvest » de Rinat Akhmetov, commencent à patrouiller dans rues de la ville. Les patrouilles sont composées de policiers et d’employés de« Metinvest » habillés en uniforme de travail. Les habitants en ont assez du pillage et des perturbations violentes provoqués délibérément par les terroristes. Le Groupe des sociétés de Rinat Akhmetov n’a pas reconnu le« référendum » des séparatistes et n’a pas permis que les usines servent de bureaux de vote.

Le 12 mai – 49 personnes personnes sont mortes dans la région de Donetsk depuis le 13 mars. Selon les données du groupe « Informatsiyny Opir »(Information et Résistance), des affrontements ont eu lieu entre des groupes de terroristes près du village de Karpovka qui se trouve pas loin de Slovyansk. Nous ne savons pas s’il s’agit d’un conflit politique ou de banditisme.

Le 12 mai – Le président russe, Vladimir Poutine, propose aux pays occidentaux de partager l’Ukraine. Le chroniqueur du Washington Post, Masha Gessen, révèle cette thèse dans son article du 10 mai.

P.S.: Faîtes circuler cet appel, SVP!

Bürgercenter von Maidan, Lemberg

Liebe Kolleginen, liebe Kollegen;

Deutschland, Österreich, Schweiz

Russland hat einen Akt der Agression gegenüber der Ukraine begangen, indem es die Krim annektierte. Nun hat es terroristische Saboteurgruppen in die Ostukraine eingeschleust. Das Ziel ist, die legale Präsidentschaftswahlen in der Ukraine zu verhindern. Deswegen wird das Leben im Osten der Ukraine zum Albtraum inmitten von Europa gemacht. Vor unseren Augen wird das Land zerstört. Daher nehmen wir unser Mut zusammen, um Sie über die Ereignisse in der Ukraine zu informieren. Das ist nur ein Standpunkt, obwohl wir versuchen, objektiv zu sein.

12. Mai – Die Beteiligung an den Pseudo-Referenden im Osten der Ukraine betrug laut Übergangspräsident der Ukraine Oleksandr Turtschinow ca. 24%-32%. Am sogenannten Referendum in Mariupol konnten nicht einmal 4% der Einwohner teilnehmen. Nur vier Wahllokale hatten geöffnet. Normalerweise finden die Wahlen in der Stadt mit fast einer halben Million Einwohner an 216 Wahllokalen statt. Die zentrale Wahlkommission der Ukraine erklärte, dass die sogenannten Referenden in den Gebieten Donezk und Luhansk keine Rechtswirkung haben.

12. Mai – Die Organisatoren des Pseudo-Referendums zum Status des Gebiets Luhansk behaupten, dass am 11. Mai 96% der Einwohner des Gebiets für die Unabhängigkeit der selbstausgerufenen “Republik Luhansk” gestimmt hätten. Die Wahlbeteiligung hätte 75% betragen. Die Organisatoren des Pseudo-Referendums zum Status des Gebiets Donezk behaupten, dass die Wahlbeteiligung an ihrem “Referendum” bei 74,87% gelegen hätte und dass für die Anerkennung der selbstproklamierten “Volksrepublik Donezk” 89,07% gestimmt hätten. Die EU und die USA nennen das Referendum illegal und betonen, dass sie die Ergebnisse des Referendums nicht anerkennen.

12. Mai – Bei den Donezker Separatisten gab es einen Umsturz. Die ehemaligen Anführer der Donezker Separatisten wurde durch einen gewissen Sergej Sdriljuk, der sich selbst als die “rechte Hand” des Freischärlerkommandeurs “Strelok” bezeichnet, abgesetzt. Nach Informationen des SBU (Sicherheitsdienst der Ukraine) verbirgt sich hinter dem Codenamen “Strelok” Ihor Girkin, ein Oberst des russischen Militärgeheimdienstes GRU. Der russische Staatsbürger und Sabotageagent Girkin erklärte sich zum Oberbefehlshaber der Streitkräfte der “Volksrepublik Donezk” und wandte sich an Russland mit der Bitte um militärische Hilfe. Donezker Separatisten erklärten sich nach dem Referendum zu einem “unabhängigen Staat” und baten Russland um Anschluss, so deren Anführer Denis Puschilin. Der Pressedienst des Kreml erklärte, dass Moskau die Willensäußerung der Bevölkerung der Gebiete Donezk und Luhansk mit Respekt betrachtet.

12. Mai – Nach den Zusammenstößen in Mariupol hat die “Metinvest”-Holding des Milliardärs Rinat Achmetow Volkswehrgruppen aus den Mitarbeitern der Konzernunternehmen eingerichtet, die seit dem letzen Sonntag die Stadt patrouillieren. Eine solche Patrouille besteht aus Mitarbeitern in der Uniform von Metinvest und Polizeiangehörigen. Die Menschen hätten die Plünderungen und Chaos, die die Terroristen betreiben, satt. Die Unternehmesgruppe von Rinat Achmetow hat das Separatisten-Referendum nicht anerkannt und hat es nicht erlaubt, die Abstimmung an den Standorten der Gruppe durchzuführen.

12. Mai – Seit dem 13. März starben im Gebiet Donezk 49 Menschen. Nach Informationen der Gruppe “Informationswiderstand”, fand in der Nähe des Dorfs Karpowka bei Slowjansk ein Feuergefecht zwischen zwei Terroristengruppen statt. Es ist nicht bekannt, ob das Gefecht einen politischen und kriminellen Hintergrund hatte.

12. Mai – Der russische Präsident Wladimir Putin schlägt dem Weste vor, die Ukraine gemeinsam aufzuteilen. Das schreibt in ihrem Artikel Masha Gessen, eine Kolumnististin der The Washington Post.
PS: Bitte, wie weit verbreitet diese Informationen wie möglich.

Ludowy sektor Majdan, Lwów: Szanowni Państwo!
Polska

Rosja dokonała aktu agresji przeciw Ukrainie, anektując Krym. Teraz Rosja wprowadziła grupy terrorystyczno-dywersyjne na Wschodnią Ukrainę. Cel jej działań– zapobiec legalnym wyborom prezydenckim na Ukrainie. Dlatego dziś życie mieszkańców Wschodniej Ukrainy pozostaje ciągłym horrendum w środku Europy. Na naszych oczach niszczą nasz kraj. Dlatego bierzemy na siebie odwagę informować państwa o wydarzeniach na Ukrainie. To jest jeszcze jeden punkt widzenia. My postaramy się być uczciwymi.

12 maja – Frekwencja na pseudo-referendum w regionach wschodnich wynosi od 24 do 32% – powiedział p.o. Prezydenta Ukrainy Ołeksandr Turczynow. W tak zwanym “referendum” w Mariupolu mogli uczestniczyć nie więcej niż 4% mieszkańców. Pracowały tylko 4 lokali wyborcze (zwykle wybory w tym prawie półmilionowym mieście odbywają się w 216 lokalach wyborczych). Centralna Komisja Wyborcza Ukrainy oświadczyła, że tak zwane referendum w Doniecku iŁugańsku 11 maja żadnych skutków prawnych nie mają.

12 maja – Organizatorzy pseudo-referendum o status obwodu ługańskiego twierdzą, że w 11 maja o niepodległość samozwańczej “Republiki Ługańskiej” głosowało 96% mieszkańców obwodu, a frekwencja wyniosła 75%. Organizatorzy pseudo-referendum o status obwodu Donieckiego twierdzą, że frekwencja w tym regionie wynosiła 74,87%, a uznanie samozwańczej “Donieckiej Republiki” jakoby wsparły 89,07% głosujących. UE i USA podkreśliły, że nie uznają wyników ” referendum”, nazywając go nielegalnym.

12 maja – W środowisku donieckich separatystów odbył się przewrót. Byli przywódcy zostali odsunięte od władzy przez niejakiego Siergieja Zdryluka, który podaje się za “prawą rękę” dowódcy terrorystów ze Słowiańska “Striełka”. Według SBU, “Striełok” – to pułkownik GUW SzG Rosji Igor Hirkin. Rosyjski obywatel, terrorysta Hirkin ogłosił się dowódcąnaczelnym “Donieckiej Republiki Ludowej” i zaapelował do Rosji o pomoc wojskową. Separatyści w Doniecku na podstawie nielegalnego “referendum” proklamowały samozwańcze “suwerenne państwo” i proszą przyłączyć ich do Rosji – o tym powiedział ich lider Denis Puszylin. Służba prasowa Kremla poinformowała, że “w Moskwie z poszanowaniem odnosząsię do wykazu woli mieszkańców Doniecka i Ługańska”.

12 maja – Po starciach z terrorystami w Mariupolu tereny miasta od niedzieli sąpatrolowane przez ochotnicze służby porządkowe, zorganizowane z pracowników holdingu “Metinwest” miliardera Rinata Achmetowa. Patrole składająsię z pracowników z odznakami “Metinwestu” i milicjantów. Miejscowa ludność zmęczona grabieżami i dewastacjami, rozmyślnie urządzanymi przez terrorystów. Spółka kampanii Rinata Achmetowa nie uznała “referendum” separatystów i nie pozwoliła głosować na swoich fabrykach.

12 maja – Od 13 marca w obwodzie Donieckim w potyczkach zostały zabici 49 osób. Według danych operatywnych grupy “Opór Informacyjny” w pobliżu wsi Karpowka w okolicy Słowiańska odbyła się walka między grupami terrorystów – nie wiadomo, czy na tle gangsterskich porachunków, czy z tłem politycznym.

12 maja – Prezydent Rosji Władimir Putin proponuje krajom Zachodu wspólnie podzielić Ukrainę. O tym pisze w swoim artykule kolumnistka The Washington Post Masha (Maria) Hessen.

Postscriptum: Proszę rozprzestrzeniać tę informację jak najszerzej.